Babel-school informations

Babel-school oferuje usługi do tłumaczenia i nauki Języki.

Babel-school jest poświęcona pomóc nauki języków obcych. Koncentruje się na umiejętności słownictwa.

Jest skierowany do użytkowników, którzy mają podstawową wiedzę i chce poprawić słownictwo.

Główne koncepcje i cele są:

  • warsztaty polsku. dostać tłumaczenie słów z jednym clic
  • warsztaty nauki na podstawie pracy krótkiej, lecz regularne (3protokół/dzień)
  • wiki, aby dodać nowe słowa, tłumaczenia, synonimów I antonimy, przykłady...
  • wirtualne klawisze ukazujące się w razie potrzeby (tak użyteczne dla francuski, grecki, rosyjski...)